Docker 远程调用

这里的远程调用指的是通过 containerd 进行远程调用,关于dockerd请参考 Docker 组件介绍

修改docker.service

sudo vim /usr/lib/systemd/system/docker.service

在ExecStart末尾追加 -H tcp://0.0.0.0:2375

ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock -H tcp://0.0.0.0:2375

重新加载配置文件

systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker

通过其他电脑调用 docker命令

docker -H 192.168.194.142 ps -a
Send a Message